Διαζύγιο – Διατροφή – Επιμέλεια τέκνων

  • Η ταχύτητα, η διακριτικότητα και η αποτελεσματικότητα θα κάνουν για εσένα τη διαφορά. Το τέλος ενός γάμου δεν είναι απαραίτητο να είναι επώδυνο και βασανιστικό. Ρυθμίστε τα ουσιώδη ζητήματα με δίκαιο, εύλογο και πρακτικό τρόπο. Αν πάλι η συνεννόηση είναι αδύνατη, τότε αναλαμβάνουμε για εσένα την διεκδίκηση των αξιώσεων σου δυναμικά και αποτελεσματικά. Διαζύγιο συναινετικό ή κατ’ αντιδικία, αγωγή διατροφής, επιμέλειας και επικοινωνίας ανηλίκων τέκνων, μετοίκηση συζύγου, ασφαλιστικά μέτρα, προσωρινή διαταγή, ότι και εάν απαιτηθεί θα γίνει σωστά, γρήγορα και οικονομικά.